Sessie 2020-09-12T16:52:33+02:00

Healing & transformatie

Door mij af te stemmen op jouw energie ontstaat er transformatie op energetische en/of emotionele blokkades. Deze transformatie is voelbaar en kan ik tevens waarnemen in beelden, ik lees als het ware jouw energie. Door (aardings) blokkades op te ruimen en onbewuste patronen los te laten kun je meer aanwezig zijn in je lichaam en in het Nu en ontstaat er meer ruimte om jezelf te kunnen zijn, meer zelfliefde en innerlijke rust. Het is overigens niet nodig om te werken vanuit een bepaalde klacht, er kan ook samen gekeken worden naar wat er op dit moment gezien kan en mag worden. Tevens ontmoet mijn ‘systeem’ jouw systeem waar het op dit moment is en doordat dit energetisch omarmd wordt ontstaat hierdoor ook transformatie.

We leven nu in een periode waarin we veel mogen loslaten en onze Ware Natuur mogen ontdekken. Door emoties en blokkades te transformeren ‘ontgrenzen’ we onszelf. De illusie van afgescheidenheid lost langzaam op en we gaan steeds meer ervaren wie we werkelijk zijn: Bewustzijn. Dit proces voelt alsof je bewustzijn expandeert. Healing is een onophoudelijk proces en gebeurt in stapjes zodat je lichaam eraan kan wennen. Het is niet zo dat je “klaar” kunt zijn, want dat zou betekenen dat ontwikkeling beperkt zou zijn. Het is tijd om weer te gaan leven vanuit Zijn, vanuit liefde en vrijheid!

Daarnaast werk ik met energetische stoelen welke de mogelijkheid ondersteunen tot versneld loslaten. Als onderdeel van deze sessie kan ook een Bron-Code stoel sessie worden gedaan. Deze is in de prijs inbegrepen.

Bron-Code stoel sessie

De frequenties van de Bron-Code kunnen invloed hebben op de lichtkracht van het elektromagnetisch lichaam (de aura), alle energiebanen, de nadi’s, trillingsfrequenties van het lichaam en worden gestuurd en geleid door intenties en afstemming via mijn bewustzijn. Belastende herinneringen uit het verleden en vorige levens worden getransmuteerd of gewist. Kwaliteiten worden weer vrijgemaakt en herkend. Wakker gemaakte zielenenergie of verhoging van de trillingsfrequentie van het lichaam en vrijmaken van kosmische liefde in de cellen kan ziektes genezen.

De Bron-Code werkt binnen je astrologische blauwdruk en zorgt ervoor dat je weer verbinding maakt met je totale goddelijke Plan. Schaduwplekken worden gewist en getransformeerd naar een hogere lichtfrequentie.

Zielenfrequentie initiatie

Een onderdeel van de Bron-Code stoel sessie is de zielenfrequentie initiatie. Zijn er problemen met hier zijn, voel je soms dat je in 2 werelden staat en dat je hier niet gelukkig bent? Voel je je gelukkig wanneer je spiritueel bezig bent en minder gelukkig in je aardse zijn? Zit je vaak met je gedachten in de wolken of heb je veel onzekerheden en angsten?
Dit zijn allemaal klachten die voortkomen als de zielen- en aardse straal niet met elkaar in balans zijn. De initiatie zorgt ervoor dat je zielsfrequentie weer in evenwicht en harmonie komt met je aardse frequenties. Eenheid! Hooggevoeligheid wordt omgevormd naar authentieke kracht!

Ook werd deze techniek van de stoel in het vroegere Atlantis gebruikt en in de school van Pythagoras.

De praktijkruimte bij Sana Vitala waar de sessies worden gegeven:

Disclaimer. Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade die eventueel door een healing/door mij gegeven informatie voortkomt. Voor lichamelijke klachten dient u zich altijd tot uw arts te wenden.
Bron informatie van de Bron-Code stoel: Monique Timmers, www.moniquetimmers.nl